Call for papers 2021

Revista Glasul Bisericii, periodicul oficial al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, indexată în baza de date internațională CEEOL și evaluată în categoria B de CNCS, Vă adresează invitația de a trimite articole spre publicare în numerele 4-6, 7-9 și 10-12 /2021.

Vă rugăm să aveți în vedere ca textele să se încadreze rubricilor revistei: Omiletice; Studii din toate domeniile teologice; Traduceri patristice sau ale unor articole publicate în altă limbă, de interes pentru teologia actuală; Recenzii; Eseuri.

Revista Glasul Bisericii publică texte în limba română sau în alte limbi de circulație internațională. Materialele trebuie să respecte normele de redactare ale revistei (disponibile aici: https://www.glasulbisericii.ro/conditii-de-publicare/) și pot fi trimise pe adresa [email protected].

Termenele limită până la care se pot trimite materiale sunt:

  • pentru nr. 4-6/2021, până la data de 30 aprilie 2021;
  • pentru nr. 7-9/2021, până la data de 30 iunie 2021;
  • pentru nr. 10-12/2021, până la data de 30 septembrie 2021.

Studiile primite ulterior pot fi repartizate în următoarele numere ale revistei.

Textele vor fi însoțite de un rezumat și 5 cuvinte cheie (ambele, în limba română și în limba engleză sau o altă limbă străină) și o scurtă prezentare a autorului (max. 5 rânduri), care să includă cel puțin: poziția academică (dacă este cazul), localitatea de reședință, titlul ultimului material publicat și locul publicării, adresa de e-mail.