Condiții de publicare

Pentru publicarea materialelor în revista Glasul Bisericii, autorii sunt rugați să urmeze indicațiile cuprins în documentul de mai jos, Norme de redactare. Normele de redactare și de citare bibliografică folosite de redacția noastra sunt identice cu cele utilizate de Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Acestea au fost aprobate, prin hotărârea nr. 4.513, de Permanența Consiliului eparhial din data 16 aprilie 2013.

Materialele trebuie trimise pe adresa de e-mail a Redacției ([email protected]) și să fie însoțite de:

  • Un rezumat în limba română și într-o altă limbă de largă circulație internațională (engleză, franceză, germană etc.). De asemenea, se va trimite și traducerea titlului articolului;
  • Minimum cinci cuvinte cheie (keywords) în lb. engleză;
  • O scurtă prezentare (max. 5 rânduri) a autorului, care să includă: poziția academică (dacă este cazul), localitatea de reședință, titlul ultimului material publicat și locul publicării, o adresă validă de e-mail.

Autorii își asumă în întregime responsabilitatea pentru:

  • originalitatea lucrării (Redacția respinge orice formă de plagiat);
  • trimiterea unui articol inedit, nepublicat în alt loc;
  • menționarea articolului publicat în Glasul Bisericii, în cazul republicării lui într-un alt volum (revistă sau carte).

Pentru asigurarea publicării unor articole calitative și menținerea unei recenzări obiective, revista mitropolitană a introdus un sistem de recenzare, atât intern, cât și extern.

Norme de redactare – click pentru vizionare.

Detalii legate de procedura de evaluare și recenzare a materialelor trimisem, găsiți aici.