Rubrici

În cuprinsul numerelor revistei mitropolitane Glasul Bisericii se regăsesc următoarele rubrici:

Editorial;

Pastorale chiriarhale, dispuse astfel:

  • pastoralele la Învierea Domnului în nr. 4-6 
  • pastoralele la Nașterea Domnului în nr. 10-12;

Omiletice
Include predici, cateheze, meditații, alte materiale cu specific omiletic/catehetic.

Studii și articole
Rubrică destinată cercetării teologice, conține texte care sunt redactate potrivit normelor academice, având și un înalt nivel științific. Glasul Bisericii publică materiale din toate domeniile Teologiei, dar și texte interdisciplinare și din domenii conexe: istorie, sociologie, psihologie, filologie etc.
De asemenea, în această rubrică sunt incluse și traduceri de studii și articole relevante pentru domeniul teologic, apărute în limbi străine;

An omagial / An comemorativ
Conține referatele susținute la conferințele pastoral-misionare semestriale ale clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor și din celelalte eparhii (dacă trimit), dispuse astfel: 

  • Referatele susținute la conferința pastoral-misionară de primăvară (pe tematica Anului omagial) – în nr. 4-6;
  • Referatele susținute la conferința pastoral-misionară de toamnă (pe tematica Anului comemorativ) – în nr. 10-12;

Patristica
În această rubrică sunt publicate traduceri din operele Sfinților Părinți și ale scriitorilor bisericești;

Medalion
Include materiale de prezentare a personalităților sau evenimentelor deosebite;

Interviu
Include interviuri cu pictori bisericești, imnografi, profesori de teologie, părinți duhovnicești etc.;

Eseuri
Cuprinde texte/meditații despre viața bisericească, culturală și socială;

Misiune și spiritualitate
Include cuvântări ale chiriarhilor din Mitropolie;

Viața bisericească în Mitropolia Munteniei și Dobrogei
Prezintă evenimente deosebite din viața eparhiilor, necrologuri pentru clerici care au avut o activitate deosebită etc.;

Noutăți editoriale
Conține o prezentare succintă a principalelor lucrări publicate la editurile eparhiale din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, dar și recenzii la lucrările importante din domeniul teologic.