GB 1-3/2023

A apărut volumul ce conține numerele 1-3 ale Revistei Glasul Bisericii pe anul 2023.

În al 82-lea an de apariție continuă, temele abordate de autorii studiilor din acest volum sunt pe cât de diverse, pe atât de interesante și captivante.

De la descifrarea și ștergerea prafului uitării de pe manuscrise vechi de musichie la comemorarea unor importanți dascăli ai acestei arte, de la analiza iconografică a monedelor din vremea lui Manuel Comnenul la prezentarea lucrărilor polemice traduse de obștea paisienă, de la documentatul studiu legat de sfințirea antimiselor în evhologhioanele bizantine și traducerea a două codexuri și până la descifrarea formelor de ghicitorie din spațiul românesc, precum și abordarea lor din perspectivă misionar-ortodoxă – cititorul va descoperi în aceste pagini cel puțin un subiect de interes.

CUPRINS

Diacon dr. Marius-Nicolae Șerban

Preot prof. acad. Niculae M. Popescu, psalt și iubitor de psaltichie românească – 60 de ani de la mutarea sa în veșnicie (1963 – 2023)

Arhidiacon dr. Vlăduț-Iulian Roșu

Ritualul de sfințire a antimiselor în evhologhioanele vechi bizantine (sec. XIV-XVII) (cu o traducere din greacă a „Rânduielii sfințirii antimiselor” din două codexuri din sec. XIV-XV de drd. Valentin Cocan)

  • Dr. Oana-Mădălina Popescu

Sfântul Macarie din Patmos (1688-1737) și primele lucrări de teologie polemică ale obștii paisiene

  • Preot dr. Ionuț Badea

O analiză iconografică a reversului monedelor aspron trachy nomisma de tip C, emise de împăratul Manuel I Comnenul

  • Preot dr. Codruț-Dumitru Scurtu

Un manuscris inedit cu opera muzicală a dascălului protopsalt și arhimandrit Ghelasie Basarabeanul (+1855)

  • Diacon drd. Vlad-Alexandru Ionașcu

Forme ale ghicitoriei în spațiul rural românesc. Analiză misionar-ortodoxă

  • Pr. Constantin Pogor, Evanghelia Euharistiei: scurt comentariu la Evanghelia după Ioan, Ed. Mitropoliei Olteniei / Ed. Universitaria, Craiova, 2020, 246 p. – RECENZIE realizată de Ciprian Apintiliesei.

Citește câteva fragmente aici.