Istoricul revistei

În funcție de numele publicației, parcursul istoric al revistei Glasul Bisericii cunoaște două etape: perioada I (5 aprilie 1942 – august 1944), când revista a fost publicată sub denumirea de Bucium Ortodox; perioada a II-a (septembrie 1944 – prezent), când revista şi-a schimbat numele în Glasul Bisericii. Ideea înfiinţării unei reviste pentru popor îi aparţine preotului Ion Gafton (viitorul episcop Iosif Gafton al Argeşului), periodicul tipărindu-se cu binecuvântarea și sub îndrumarea Patriarhului Nicodim.

În timp, revista Glasul Bisericii a funcționat după concepte redacționale și grafice diverse, având ca scop principal informarea credincioșilor, preoți și mireni, despre viața și activitatea arhiepiscopiilor aflate sub jurisdicția Mitropoliei Ungrovlahiei (ulterior, Mitropolia Munteniei și Dobrogei). De asemenea, erau alocate rubrici consistente pentru articole și studii din toate domeniile teologice, mai cu seamă istorice, omiletice și pastorale.

Astăzi, cu o apariție trimestrială, revista Glasul Bisericii continuă linia editorială a anilor precedenți, conținând atât pastoralele chiriarhilor, știri și noutăți publicistice din eparhiile Mitropoliei, cât și lucrări științifice teologice, traduceri patristice, omilii și cateheze. Sub rubrica „Dialoguri”, sunt intervievați protagoniști ai lumii teologice și culturale: preoți, teologi, pictori, cercetători, imnografi etc.

Vezi mai multe detalii despre istoricul și parcursul publicației aici.